XƏSTƏLİKLƏR

Anemiya

Anemiya (qanazlığı) – erotrositlərin miqdarının azalması ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Qanazlığının əsas səbəbləri arasında çoxlu qanitirmə, eritrositlərin parçalanmasının artm...

ARDINI OXU

Allergik rinitin müalicəsi

Rinit (zökəm) – burun boşluğu selikli qişasının iltihabıdır. Kliniki gedişinə görə rinit 2 yerə bölünür: kəskin və xroniki. Kəskin rinit virus, bakteriya və qismən də göbələk mənş...

ARDINI OXU

Faringit

Faringit – udlağın selikli qişasının kəskin və ya xroniki iltihabıdır. Əsasən yaz-payız aylarında kəskinləşir. Xəstəlik virus və ya bakterial infeksiya nəticəsində törənir. Onu ağırl...

ARDINI OXU

Duzlaşma

“Oynaqlarda duzların çökməsi” adlı anlayış tibdə mövcud deyil. Bu anlayışa xalq təbabətində daha çox rast gəlinir. Əslində oynaqlarda çöküntü şəklində görünən sümük artımları...

ARDINI OXU

Dırnaq göbələyi

Mikozlar – dəri və dırnaqların göbələklər tərəfindən zədələnməsi nəzərdə tutulur. Mikozların törədiciləri yalnız insanda parazitlik edən antropofil göbələklər, heyvanlardan insana ...

ARDINI OXU

Allergik dermatit

Dermatit – müxtəlif xarici və xarici amillərin təsirindən dərinin iltihablaşmasıdır. Bu amillərdən ən geniş yayılanı allergik faktordur. Orqanizmin hər hansı maddəyə qarşı həssaslığı...

ARDINI OXU