BİTKİLƏR

Sığırquyruğu

Sığırquyruğu Verbascum thapsiforme Schrad. Fəsiləsi: keçiqulağı – Scrophulariaceae ...

ARDINI OXU

Sari nelüfər (sarı suzanbağı)

Sari nelüfər (sarı suzanbağı) Nuphar Luteum (L.) Fəsiləsi: Suzanbağı – Nymphaeaceae &...

ARDINI OXU

Evkalipt – Eucalyptus Labill

Evkalipt – Eucalyptus Labill   Evkalipt cinsinin dünyada 500-ə qədər növü...

ARDINI OXU

Çaytikanı

Çaytikanı Hippophae rhamnoides Tarix. Qədim Yunanıstanda çaytikanı dərman bitkisi kim...

ARDINI OXU

Brokkoli kələmi və ya italyan qulançarı

Brokkoli kələmi və ya italyan qulançarı Brassica oleracea və ya Brassica silvestris Brokkoli...

ARDINI OXU

BOSTAN ŞÜYÜDÜ

BOSTAN ŞÜYÜDÜ Qar yorğanı təzəcə götürülmüş bostanda yamyaşıl şüyüd ləkinin kənarından biganə ötüb keç...

ARDINI OXU