BİTKİLƏR

Dəvətikanı (cantak, yantak)

Dəvətikanı (cantak, yantak) Alhagi pseudoalhagi Botaniki təsviri. Dəvətikanı bitkisi əsasən səhrala...

ARDINI OXU