Limfalar şişərsə

Limfalar şişərsə

İnsan orqanizmində normal halda limfa düyünləri var və daxili immunitetdə rolu olan vəzlərdir. Əgər artarsa və ya davamlı böyüyərsə artıq patoloji vəziyyətin olmasından xəbər verir.
Ətraflı video məlumatda
www.afm.az