Nanə cövhəri

Nanə cövhəri

Üzərlik yandırmaqdansa...

Üzərlik yandırmaqdansa...