Adi zirə

Adi zirə

Arqan

Arqan

Avokado

Avokado

Kumkvat (kinkan)

Kumkvat (kinkan)

Gördəvər bitkisi

Gördəvər bitkisi

Dəvətikanı

Dəvətikanı

Adəm alması

Adəm alması

Akasiya

Akasiya

Çaytikanı

Çaytikanı

Pol-pala

Pol-pala

Boyaqotu

Boyaqotu

Güldəfnə

Güldəfnə