Akasiya

Akasiya

Çaytikanı

Çaytikanı

Pol-pala

Pol-pala

Boyaqotu

Boyaqotu

Güldəfnə

Güldəfnə

Kasnı

Kasnı

Çiriş

Çiriş

Rəvənd - bağırsaq üçün

Rəvənd - bağırsaq üçün

Nanə cövhəri

Nanə cövhəri

Üzərlik yandırmaqdansa...

Üzərlik yandırmaqdansa...